Årsmøte 14 mars 2024

😀Juletallerken i tradisjonell stil blir i klubbhytta 8 des 2023kl 18.

Påmelding ved å skrive seg på liste i Jugebua, eller telefon 46547226 (Bjørn  Andreassen) eller sende epost til: epost@larvikbaatforening.com

Påmeldingsfrist: 6.12.2023

Styret

Nyeste kommentarer

Bruk fanen: Bli medlem på hjemmesiden vår og meld deg inn for å komme på venteliste.

Saksliste i h.h.t. vedtektene.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må
være styre i hende innen 6. mars.

Juletallerken m/ tilbehør i klubbhytta 8.12.2023 KL 18

epost@larvikbaatforening.com eller på liste i Jugebua

PÅMINNELSE 

Vinteren nærmer seg og vi minner om reglementet ifht. opplag på land el. plass på flytebrygge

Båtplass mot land/molo skal være tom innen 1. nov.

Ønsker du vinterplass på flytebrygge må dette avtales med Helge Nilssen tlf: 975 95 706 

Vinteropplag på land må avtales med Jon Asbjørn Johansen tel: 48172592

Henger/tralle/krybbe skal merkes med Navn,tlf og plassnr.

Ved manglende merking påløper gebyr på kr 500,-.

Informasjonsskriv ang dette finner du i Jugebua og på vår hjemmeside.

SE fane/side REGLEMENT (HAVNEREGLEMENT)

  • VINTEROPPLAG
  • Båter i opplag skal legges som anvist av opplagsansvarlig. For vinteropplag – både på vann og på land - beregnes en avgift pr. breddemeter båtplass for ikke medlemmer. Alle båter i opplag skal merkes med navn og båtplassnummer.
  • Båter , som ikke ligger ved flytebrygger, og som ligger ute om vinteren skal legges ved en av flytebryggene fra og med den 1.11. Opplagsansvarlig henviser plass.

Årsmøte blir torsdag 14 mars 2024 kl 19 på klubbhuset i Hospitalgata 24.

Det blir  servering etter årsmøte med erter,kjøtt og flesk mm. Pris pr deltager kr 250. Påmelding til servering kan skje på epost til:  bjorn.andreassen@lf-nett.no senest 6 mars