Juletallerken m/ tilbehør i klubbhytta 2.12.2022 KL 18

😀Juletallerken i tradisjonell stil blir i klubbhytta 2 des 2022kl 18.

Påmelding ved å skrive seg på liste i Jugebua, eller telefon 46547226 (Bjørn  Andreassen) eller sende epost til: epost@larvikbaatforening.com

Påmeldingsfrist: 28.11.2022

Styret

Årsmøte for året 2020 er avholdt på klubbhuset 18 mai 2021 med 26 medlemmer tilstede.

Protokoll fra årsmøte ligger under flik årsmøte

Årsmøte 18 mai 2021

Årsmøte blir tirsdag 18 mai 2021 kl 19 på klubbhuset i Hospitalgata 24. Det blir ikke servering på årsmøte.Påmelding til årsmøte kan skje på epost til: 

epost@larvikbaatforening.com eller på liste i Jugebua

Saksliste i h.h.t. vedtektene.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må
være styre i hende innen 10. mai.

Styret.

ÅRSMØTE 9 juni KL 19 KLUBBHUSET

19. mai, 2020

Årsmøte 9 juni 2020

Larvik Båtforening – Årsmøte
Tirsdag 9. juni kl. 19,00 i klubbhytta.
Vi overholder Koronareglene med hensyn til
Antall, avstand og hygiene og ber om:
Påmelding på liste i Jugebua eller
epost@larvikbaatforening.com.
Saksliste i h.h.t. vedtektene.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må
være styre i hende innen 1. juni.

Styret.

12. apr, 2020

INFO:Til medlem/båtplass-leier

Til medlem/båtplass-leier.

Kampen mot Korona-viruset fortsetter, men livet går videre og våren ser allerede ut til å ha festet seg.
Vi ser også at noen allerede er i gang med klargjøring og båtpuss før sjøsetting.

Da årsmøtet ble utsatt på ubestemt tid, sitter styret inntil nytt årsmøte kan avholdes. Dato for dette må vi komme tilbake til.

Informasjon for våren.

Fakturering for båtplassleie/medlemsavgift er sendt ut pr. e-mail.
(hvis du ikke kan se å ha mottatt den, så gi meg beskjed. Sjekk først søppelpost)

Krana.
Vi har i år endret pris for opptak og utsett.
Prisen pr løft er:
kr 200,- for medlemmer. (endret fra kr 150,-)
kr 600,- for ikke medlemmer. (uforandret)
Dette betales til kranfører.

Krankomiteen består av følgende personer:
Jon Asbjørn Johansen - 481 72592
Ole Herland - 415 02661
Roland Sydow - 479 02810

Oppsigelse av båtplass.
Dette bør meddeles styret (plassansvarlig) snarest.
Ved oppsigelse etter 1. mai vil du måtte betale leie for inneværende år.


Styret består av:
Leder: Sverre Jensen - 911 58689
Nestleder: Helge Nilssen - 975 95706 - Plassansv.
Kasserer: Kjell Thore Jacobsen - 930 37639
Sekr.: Magne Strand - 906 32892
Styremed.: Rolf C. Trane Nielsen - 911 46750 -Havneansv.
1. vara.: Bjørn Andreassen - 465 47226
2. vara.: Rolf Døvle - 913 16066 - Opplagsansv.

Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på.

Rydding i bakgården ved «Værste»
Etter påske skal vi fjerne alt jern, plank og lignende. som ikke er merket.
Vennligst merk det du vil ha liggende.

Fellesdugnad:
Selv i disse korona-tider regner vi med at det vil være muligheter for å samles for en fellesdugnad, også i år.
Denne vil isåfall bli i midten av juni.
Vi kommer tilbake med dato senere.

Viser forøvrig til vår hjemmeside: www.larvikbaatforening.com
hvor all informasjon er tilgjengelig.

Med vennlig hilsen
Larvik Båtforening
styret

2. apr, 2020

Resultat fra styrets forespørsel om fullmakt fra medlemmene,

til å inngå «Grunnleieavtale» mellom Larvik Båtforening og Larvik Havn.Resultat: JA - 59 stemmer

NEI – 0 stemmerDette innebærer at Grunnleieavtalen kan inngås mvf 01.06.2020

Dette betyr for Larvik Båtforening (LBF)

LBF får større rettigheter til drift og investeringer i leieobjektet.
Overtagelse av installasjoner (brygger, jugebua, kran mv) på leieobjektet og eiendomsrett til dette.
Ved å gjøre opp lånet og restverdien (ca kr 415 000) av installasjonene i år vil det bare bli Grunnleieavtalens basisleie som skal betales. Basisleien vil da bli lavere enn den leie LBF betaler i dag.
Grunnleieavtalen gir ikke grunnlag for økt båtplassleie.


Larvik Båtforening

Sverre Jensen

leder

16. mar, 2020

Styret har utsatt årets årsmøte inntil videre pga situasjon med korona.

Årsmøte.

Styret har utsatt årets årsmøte inntil videre pga situasjon med korona.

Vi følger de retningslinjene som myndighetene gir, og kommer tilbake med dato når situasjon tilsier det.

Styret håper på forståelse, og oppfordrer alle til å ta vare på hverandre!
Nåværende styre blir sittende inntil nytt årsmøte.
Styret i Larvik Båtforening

20. mar, 2020

Avlyst -Årsmøte fredag 20.3.2020 KL 19

Minner om årsmøte 22 mars KL 19 i klubbhytta. Forslag som ønskes behandlet på årsmøte sendes Styret i Larvik Båtforening minst 8 dager før.
Dagsorden i følge vedtektene.
Saksliste for foreningens årsmøter:
Valg av møteleder
Valg av referent og 2 undertegnere av protokollen
Årsberetning
Regnskap
Revisjonsberetning
Budsjett
Innkomne forslag (Nye avtaler mellom Larvik Havnevesen og Larvik Båtforening)
Valg

PÅMINNELSE sept 2019

Vinteren nærmer seg og vi minner om reglementet ifht. opplag på land el. plass på flytebrygge

Båtplass mot land/molo skal være tom innen 1. nov.

Ønsker du vinterplass på flytebrygge må dette avtales med Helge Nilssen tlf: 975 95 706 

Vinteropplag på land må avtales med  Rolf Døvle  913 16 066

Henger/tralle/krybbe skal merkes med Navn,tlf og plassnr.

Ved manglende merking påløper gebyr på kr 500,-.

Informasjonsskriv ang dette finner du i Jugebua og på vår hjemmeside.

Hilsen LBF, styret

Vinteropplag:

  • Båter i opplag skal legges som anvist av opplagsansvarlig. For vinteropplag – både på vann og på land - beregnes en avgift pr. breddemeter båtplass for ikke medlemmer. Alle båter i opplag skal merkes med navn og båtplassnummer.
  • Båter , som ikke ligger ved flytebrygger, og som ligger ute om vinteren skal legges ved en av flytebryggene fra og med den 1.11. Opplagsansvarlig henviser plass.

Generelt:

Båt og båtplass/fortøyninger skal holdes i forsvarlig stand så den ikke volder skade eller er til sjenanse for andre. Båter over 20 fot skal fortøyes med 4 strekkavlastere i tillegg skal det brukes spring i vinterhalvåret.

Fiskeutstyr skal ikke oppbevares på flytebryggene fra 15.6 til 15.9.

Festlig huskomite i nisseluer.
Mange takk for strålende jobb!

Festlig huskomite i nisseluer.
Mange takk for strålende jobb!

Larvik Båtforening

 Styret ber om at medlemmer som har Epost adresse sender denne til:

BÅTKORTESJE ST. HANS 2018

Se opplegg nedenfor

Båtforeningene rundt  Larviksfjorden, seileforeningen og Kystlaget Fredriksvern har blitt enige om å arrangere felles båtkortesje St Hans med samling utenfor Revet kl 1730 - 1800 og start kl 1800. Kortesjen ventes å passere Stavern kl 1845 og eget St Hans arrangement på Fredriksvern. Tradisjonen tro, passerer kortesjen Kysthospitalet for så å returnere til Stavern, over fjorden og inn Viksfjord, forbi Bukkeholmen og Brentholmen på vestre side, over mot Uleholmen og Kråkeholmen, mot Seilerhytta, ut til Hummerberget og videre innover for å passere Tollerodden og deres arrangement, Pakkhuset og hotell Farris og avsluttes utenfor Langestrand (se kart nedenfor).

Lederbåter for kortesjen vil være losskøyta Frithjof II og redningsskøyta Stormbull

Båtforeningene rundt Larviksfjorden, seileforeningen og Kystlaget Fredriksvern har blitt enige om å arrangere felles båtkortesje St Hans med samling utenfor Revet kl 1730 - 1800 og start kl 1800. Kortesjen ventes å passere Stavern kl 1845 og eget St Hans arrangement på Fredriksvern. Tradisjonen tro, passerer kortesjen Kysthospitalet for så å returnere til Stavern, over fjorden og inn Viksfjord, forbi Bukkeholmen og Brentholmen på vestre side, over mot Uleholmen og Kråkeholmen, mot Seilerhytta, ut til Hummerberget og videre innover for å passere Tollerodden og deres arrangement, Pakkhuset og hotell Farris og avsluttes utenfor Langestrand (se kart nedenfor).

Lederbåter for kortesjen vil være losskøyta Frithjof II og redningsskøyta Stormbull

Send din epostadresse til:epost@larvikbaatforening.com

Kommentarer

Helge

22.03.2021 21:29

Vi har ikke ledige båtplasser. For å komme på venteliste for båtplass, meld deg inn som medlem. Bruksanvisning se arkfanen Bli Medlem.

Morten Kværne

22.03.2021 08:37

Hei, har dere en ledig båtplass på 3.5m? Vist ikke har dere en venteliste det går ann og sette seg på?
Mvh Morten Kværne
Tlf 45208522

Nyeste kommentarer

19.09 | 08:27

Bruk fanen: Bli medlem på hjemmesiden vår og meld deg inn for å komme på venteliste.

17.09 | 17:00

Hei ! Vi er så heldige at vi skal flytte til Larvik til våren. Båt er et must. 25-27 fot, 2,5- 3 m bredde.
Vil gjerne stå på liste, evt leie om mulig.

09.08 | 06:15

Hei, er det ledig båtplass (3 meter) hos dere?

26.05 | 11:08

Hei vi bor I Glassverktunet og er nabo til havna ønsker oss båt plass hos dere til ca 17 fot båt. 90930585