Nyeste kommentarer

Bruk fanen: Bli medlem på hjemmesiden vår og meld deg inn for å komme på venteliste.

Åpent Medlemsmøte 23.5.2024 kl18 i klubbhytta. 

Agenda: Miljøutfordringer i havn og hav

Foredragsholder Dag Roald Wisløff

Enkel servering (pølser)  VELKOMMEN!

Årsmøte 14 mars 2024

Torsdag 14. mars kl 1900 i klubbhytta

Saksliste i h.h.t. vedtektene. Sakspapirer sendes pa e-post til medlemmene  - og legges ut i Jugebua 

Forslag til årsmotet, leveres styret innen 6. mars 2024

Vel møtt! Styret

Båtrace i Larvik. Gratis inngang.

BÅTKORTESJE SANGT HANS 2021

Hei

 

Vi arrangerer båtkortesje i år også. Håper så mange som mulig

har anledning og lyst til å være med i år også. Kart med tidspunkt

å rute ligger som vedlegg. Gleder oss til å se så mange som mulig ute

på fjorden på sankthans.

 

link: video av kortesje 2020 av Lasse Ass (klarer vi å bli enda flere)

https://youtu.be/5KDiGGcq9zI

En video i samarbeid med Stavern Båtforening.

youtu.be

 

 

Mvh Stavern Båtforening

FELLESDUGNAD Onsdag 16 JUNI 2021 KL 18

VELKOMMEN TIL FELLESDUGNAD ONSDAG 16 JUNI 2021 KL 18 I BÅTHAVNA.

TA MED HAGEREDSKAP. BEVERTNING. 

Nytt fint skilt laget av Kjetil Vemøy

Nytt fint skilt laget av Kjetil Vemøy

Mange ivrige snekkere

Formenn?

Rolf DØVLE forbereder grunnarbeid

God innsats

Teoretikere

Kjell Thore og Helge Moland støper

Bassen tar seg av gamle materialer

Støp må til

Mange andre bidrar på ulik måte

19. mai, 2020

Larvik Båtforening – Årsmøte
Tirsdag 9. juni kl. 19,00 i klubbhytta.
Vi overholder Koronareglene med hensyn til
Antall, avstand og hygiene og ber om:
Påmelding på liste i Jugebua eller
epost@larvikbaatforening.com.
Saksliste i h.h.t. vedtektene.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må
være styre i hende innen 1. juni.

Styret.

2. apr, 2020

Resultat fra styrets forespørsel om fullmakt fra medlemmene,
til å inngå «Grunnleieavtale» mellom Larvik Båtforening og Larvik Havn.

Resultat: JA - 59 stemmer
NEI – 0 stemmer

Avlyst Årsmøte 20.3.2020 (se flik årsmøte) pga koronavirus

 

Våren står for døren og båtsesongen starter med klargjøring/båtpuss og etterhvert sjøsetting.

 

 

Info fra årsmøte avholdt mars 2019

Vi har avholdt årsmøte og vil herved informere om følgende forhold som har betydning for deg som leietaker.

 

 

Leieprisen er hevet med kr 100,-  pr. breddemeter.  

 

(fra 1.100,- til 1.200,- pr. breddemeter)

 

 

Fakturering sendes ut pr. e-mail iløpet av noen dager.

 

 

I henhold til havnreglementet så skal oppsigelse av båtplass skje innen 1. mars. Da vi i år har endret prisen vil vi akseptere oppsigelse innen 1. mai. Ved oppsigelse etter 1. mai vil du måtte betale leie for inneværende år.

 

 

Krankomiteen består av  følgende personer:

 

Jon Asbjørn Johansen - 481 72592

 

Ole Herland                   - 415 02661

 

Roland Sydow               - 479 02810

 

 

Prisen pr løft er:

 

     kr 150,- for medlemmer.

 

     kr 600,- for ikke medlemmer. 

 

     Dette betales til kranfører.

 

 

Styret består av:

 

Leder:         Sverre Jensen - 911 58689

 

Nestleder:  Helge Nilssen - 975 95706 - Plassansv.

 

Kasserer:    Kjell Thore Jacobsen - 930 37639

 

Sekr.:           Magne Strand - 906 32892

 

Styremed.: Rolf C. Trane Nielsen - 911 46750 -Havneansv.

 

1. vara.:       Bjørn Andreassen - 465 47226

 

2. vara.:       Rolf Døvle - 913 16066 - Opplagsansv.

 

 

Vakt/Overvåkning.

 

Video-overvåkning av havna fungerer meget bra, det innebærer at vaktordningen inntil videre er avviklet.

 

 

Fellesdugnad:

 

Vi vil også i år invitere til fellesdugnad en kveld i midten av Juni. Kommer tilbake med dato senere.

 

 

Viser forøvrig til vår hjemmeside:www.larvikbaatforening.com

 

hvor all informasjon er tilgjengelig.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Larvik Båtforening

 

   styret.

 

Årsmøtereferat for 2018 er under fane Årsmøte

Årsmøte- 22 mars 2019 KL: 19 Klubbhytta

Årsmøte- 22 mars 2019 KL: 19 Klubbhytta

Julebord 23.11.18 og ønske om God Jul

LBF ønsker alle en GOD JUL

LBF ønsker alle en GOD JUL


Bilder fra julebordet finnes på siden fotoalbum nederst.

Tenker på firbente turgåere

Her kan du fortelle skrøner

Dugnad 17.6.14

Litt tenkearbeid må til

Dugnad 17.6.14

2 "gamle" brannmenn slapper av

Dugnad 17.6.14

Moloen blir hvitmalt

Dugnad 17.6.14

Opprydding på Værsted hører med

Dugnad 17.6.14

Opplagsvogner på rekke. Stilig

Dugnad 17.6.14

En hvil på benken er bra

Dugnad 17.6.14

En velfortjent hvil etter ivrig innsats

Dugnad 17.6.14

Brygger bli spylt

Dugnad 17.6.14

Avfall i mengder blir det. Fint at Kjell stiller med traktor

Dugnad 17.6.14

Fjerning av grus på asfalt er viktig

Dugnad 17.6.14

En hvil på benken er bra

Dugnad 17.6.14

Godt jobba Kjell og Roar

Dugnad 17.6.14

Flytebrygge blir reparert

Dugnad 17.6.14

Det er lov å hvile

Dugnad 17.6.14

Ragnar tar i et tak også

Er dette et alternativ for de som har problemer med å få båtpussen ferdig og båten på vannet tro?

Er dette et alternativ for de som har problemer med å få båtpussen ferdig og båten på vannet tro?

Leder Rolf Chr T Nielsen takker og gir gave til avtroppende nestleder Rolf Olsen som trer ut av styret etter mange års innsats.
Lysene er tent, kommer erter, kjøtt og flesk snart tro?
Dugnadshelt Kjell Thore får velfortjent takk og gave av leder

Bildevideo fra vellykket jubileumsfest på Vadsjæret Marina

Fin stemning og strålende fornøyde deltakere på jubileumsfesten. Mange takk til huskomiteen med Morten Berger i spissen.

Brekke hjelper til

Værhanen viser vindretning

Ragnar gir "gode" råd

Høyvann under Jugebua 30.1.2013 KL 21. ca 1 m over vanlig høyvannstand

Høyvann under Jugebua 30.1.2013 KL 21. ca 1 m over vanlig høyvannstand

Stein og Kjell Thore tenker og lurer

Stein og Kjell Thore tenker og lurer

Steinar har hansker, mens elektrikerJan hjelper til uten hansker

Steinar har hansker, mens elektrikerJan hjelper til uten hansker

Kjell Thore er lett på foten

Kjell Thore er lett på foten

Forskalingen tar form, vil den holde tro ?

Forskalingen tar form, vil den holde tro ?

Støping i gang

Støping i gang

Alt bra, litt støp til overs

Alt bra, litt støp til overs

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klikk her for å legge til din egen tekst og endre på meg. Jeg er en god plass der du kan fortelle din historie og la dine besøkende vite litt mer om deg.