Larvik Båtforening drifter Vadskjæret båthavn fra 1.juni 2020

Larvik Båtforening drifter Vadskjæret båthavn fra 1.juni 2020

Jfr link nedenfor

Stiftelsesmøte 3 juni 1938

Nyeste kommentarer

Bruk fanen: Bli medlem på hjemmesiden vår og meld deg inn for å komme på venteliste.

LARVIK BÅTFORENING