Kommentarer

16.06.2020 09:53

Hei,

vi har en liten båt (14 fot) med påhengsmotor, og er på leit etter en plass til den i sommer. Har dere noe ledig til leie?

Hilsen

Helge Nilssen

21.04.2020 13:25

Det er ikke ledig båtplass. Erfaringsmessig er det 2 til 3 års ventetid. Ved å melde seg inn i båtforeningen og betale kontingent kan en sette seg på venteliste. Se flik bli medlem på hjemmesiden.

Larvik Båtforening v/H. Nilssen

13.10.2018 09:25

Styret har bestemt at klubbhuset bare leies ut til medlemmer av Larvik Båtforening.

Nyeste kommentarer

Bruk fanen: Bli medlem på hjemmesiden vår og meld deg inn for å komme på venteliste.